- spesialist i kjeveortopedi

tannregulering-hires IMG 4075

Kjeveortopedisk behandling for barn og unge:

Ca 1/3 av et barnekull har et kjeveortopedisk behandlingsbehov. Helfo (Helseøkonomiforvaltningen) har laget retningslinjer for hvilke tannstillingsfeil og bittfeil en får støtte for å korrigere.

Når et barn eller en ungdom blir henvist til kjeveortoped:

  • på første konsultasjon undersøker kjeveortopeden tenner, tannstilling og bittet. Det gjøres en vurdering i forhold til tannfelling og vekst. Dersom pasienten har en bittfeil, gjøres det en vurdering på om det er nødvendig med behandling nå eller senere.
  • det finnes mange ulike bittfeil og tannstillingsfeil og behandlingen av disse gjøres på ulike tidspunkt.
  • noen pasienter behandles tidlig (6-9 årsalder). Dette er ofte enkel og kortvarig behandling for å påvirke veksten av kjevene, for å rette på kryssbitt og for å lage plass til blivende tenner. Behandlingsalternativene er plate eller tannregulering i en kjeve. Noen av pasientene som behandles på dette stadiet trenger ikke mer behandling senere, mens andre må ha full behandling med fastsittende tannregulering når alle de blivende tennene er kommet frem.
  • behandling i sent vekslingstannsett (10- 15 årsalder). I denne fasen felles de siste melketennene og de fleste som trenger tannregulering starter behandlingen i denne alderen.

 

Kjeveortopedisk behandlig for voksne:

Flere voksne ønsker behandling. Det er mulig å regulere tenner også i voksen alder. Noen har store bittfeil med kjevestillingsfeil som krever omfattende behandling mens andre har mer kosmetiske problemstillinger. Pasienter over 20 år har i utgangspunktet ikke refusjon fra Helfo, men enkelte kjevestillingsfeil og bittfeil kan gi refusjon. Dette kan kjeveortopeden informere om på første konsultasjon.

 

Behandlingsmåter:

  • fast tannregulering med standard stålklosser.
  • fast tannregulering med hvite (estetiske klosser).

 

 

 

Gode råd for et godt behandlingsresultat:

 

  • Møt opp til timene dine. Timer det ikke møtes til, blir belastet med et ikke-møtt gebyr. Dersom timen skal avbestilles eller flyttes, må dette gjøres 24 timer før timen.
  • God munnhygiene er viktig for at det ikke skal oppstå karies (hull) i tennene under behandlingen. Det er også viktig for et friskt tannkjøtt. Bruk fluorskyllevann.
  • Unngå hard og seig mat som kan ødelegge apparaturen.
  • Mange av våre pasienter er skoleelever. Vi ber om forståelse for at ikke alle timeavtaler kan gjøres etter skoletid.

 

Reiseutgifter
Se regler på pasientreiser.no.

Det må sendes reiseregningsskjema. Vi har skjemaet og attesterer det, dere søker selv.

Tannlege Elin G. Brusveen AS I Kongens gate 30 I 7012 Trondheim I Tlf 73 52 14 17 post@kjeveortoped-brusveen.no