- spesialist i kjeveortopedi

utsikt-hires IMG 4108

Første konsultasjon inkludert oversiktsrøntgen: 995- 1800 kr.

Dersom det blir aktuelt med kjeveortopedisk behandling, scanner vi tenner til digitale modeller, tar fotos av tenner og flere røntgenbilder. Dette brukes til å lage en behandlingsplan. 

Pris på dette kan være for voksne ca 4000 kr, for barn med refusjon fra 1500 kr-3500 kr.

Innledende behandling/ platebehandling: 7000- 15 000 kr.

Fast tannregulering i begge kjever: 20 000- 40 000 kr.

Fast tannregulering i en kjeve: 20 000- 30 000 kr.


Prisene er stipulert egenandel fratrukket refusjon fra Helfo.


Avhengig av alvorlighetsgraden av bittfeilen, yter Helfo stønad til kjeveortopedisk behandling på 40 - 100 prosent av folketrygdens takster. Ved ”klart behov”dekkes 40 prosent, ved ”stort behov” dekkes 75 prosent. Ved ”svært stort behov” dekkes 100 prosent av folketrygdens takster. Våre priser ligger over trygdetakstene, noe som er vanlig hos både offentlige og private klinikker. Det betyr at du må betale mellomlegg i tillegg til din prosentandel.Søskenmoderasjon

Familier med flere enn ett barn med behov for kjeveortopedisk behandling får utvidet stønad. Det gjelder for barn nr 2 og påfølgende søsken. Det er et vilkår at behandlingen av det første barnet har påført familien faktiske utgifter.

40 % refusjon blir 60 % med søskenmoderasjon.
75 % refusjon blir 90 % med søskenmoderasjon.

Henvisning

Det må foreligge en henvisning fra tannlege eller tannpleier for at stønaden til behandling hos kjeveortoped kan dekkes. Kjeveortopeden vurderer om barnet har rett på denne stønaden.

Aldersbegrensning

Behandlingen må være påbegynt senest det året pasienten fyller 20 år. Det kan i noen tilfeller gis stønad til kjeveortopedisk behandling også for voksne pasienter.

Tannlege Elin G. Brusveen AS I Kongens gate 30 I 7012 Trondheim I Tlf 73 52 14 17 post@kjeveortoped-brusveen.no