- spesialist i kjeveortopedi

Diagnostikk, forebygging og behandling av bittfeil og tannstillingsfeil.

Kjeveortopedi-hires IMG 4062

Kjeveortopedisk apparatur kan være avtakbar (plater) eller fastsittende (fast tannregulering/klosser på tennene). Fastsittende tannregulering består av klosser på tennene og mellom disse festes en streng (bue), som fører til forandring i tannstillingen.

Tannlege Elin G. Brusveen AS I Kongens gate 30 I 7012 Trondheim I Tlf 73 52 14 17 post@kjeveortoped-brusveen.no